Hier tref je alle tot nu toe verschenen Werderbruders Nieuwsbrieven aan

In deze nieuwsbrieven zijn vele hilarische en gedenkwaardige belevenissen van de Werderbruders te lezen. Ook worden veel feiten en activiteiten rond de Werderbruders uiteengezet. Wellicht wat onlogisch, maar de meest actuele nieuwsbrief staat onderaan. Tussen de Werderbruders.nl banners staan, omhooglopend in volgorde van historie, de andere nieuwsbrieven vermeld (simpel gezegd: de oudste nieuwsbrief staat bovenaan:-)) Voortaan zullen deze nieuwsbrieven alleen nog digitaal onder deze knop worden gepubliceerd en niet meer op schrift naar de leden thuis worden gestuurd.

Ware Werderbruders Wetenswaardigheden! (WWW kwartaalnieuwsbrief, nr. 1)

Nu we officieel een vereniging zijn geworden, ben ik zoals het een goed secretaris betaamt voornemens elk kwartaal een verenigingsnieuwsbrief uit te brengen en jullie deze per post te doen toekomen. De ene keer zal deze nieuwsbrief wat "dikker"zijn dan de andere keer. Wellicht wordt één van jullie eens gevraagd een stukje of zelfs een column te schrijven, maar dat ligt in de toekomst. Hierbij ontvangen jullie het eerste exemplaar. Ein Grun-WeiBe GruB vom Herzen en veel leesplezier! Der Glatze

"Bericht'n van de secretoaris"

Eerst een stukje Historie der Werderbruders:

Ooit begonnen als een vriendenclub zijn we in voorjaar 1992 (april om precies te zijn) op een maandagavond naar de thuiswedstrijd Werder Bremen tegen Bayern Munchen geweest. We waren al wat langer van plan dit eens met een gezamenlijk groepje vrienden te ondernemen en uiteindelijk kwam het er dus in april 1992 een keer van. Door Bremen werd deze wedstrijd gewonnen met 4-1 en hardop werd toen door de Werderbruders meegezongen "wir ziehen die Bayern die Lederderhosen aus". Wat ons in het Weserstadion direct opviel was het feit dat supporters van beide clubs door elkaar zaten in hetzelfde vak en dat dit nog goed ging ook! Zou in Nederland ondenkbaar zijn geweest. Zeker ten tijde van ons eerste bezoek, beging jaren negentig, toen er bij ons in Nederland nog regelmatig supportersrellen in de stadions plaatsvonden. Tegenwoordig wordt dit probleem steeds beter beheersbaar door de bouw van nieuwe stadions die voldoen aan de laatste inzichten, o.a. met betrekking tot bestrijding van voetbalvandalisme. Destijds in voorjaar 1991 zaten er in ons vak in het Weserstadion echter meer Bayern supporters dan "Werderaner" en is de wedstrijd prima verlopen, zonder rellen op de tribune. Dit eerste bezoek aan Bremen beviel ons zo goed en het bier smaakte dermate best, dat dit de start was van een traditie die nu reeds een periode van 15 jaar beslaat. De keuze voor Werder Bremen was vrij simpel: het was vanuit Groningen bekeken de dichtsbijzijnd spelende Bundesligaclub en van oudsher hadden FC Groningen en Werder Bremen al het een en ander met elkaar. Ze hebben dezelfde clubkleuren, groen-wit en jarenlang was het zo dat voor aanvang van een nieuwe competitie de beide clubs ergens in juli of augustus een oefenwedstrijd tegen elkaar speelden. De kleuren groen-wit zijn overigens geen toeval, je vind deze kleuren terug in het logo van de Eems-Dollard regio, gelegen aan weerszijden van de Gronings/Drents-Duitse grens. In het wapen van de oude Saksische streek rond de Noordzee, zich oorspronkelijk uitstrekkend van Nederlands Friesland, via Groningen/Drenthe en in Duitsland zich voortzettend via ast-Friesland en Nord Friesland (incl. het grondgebied van de deelstaat Bremen) tot aan de Deense grens, vind je ook de kleur groen-wit terug. De allereerste 5 Werderbruders die deze trip naar Bremen in april 1991 ondernamen waren Hans Meijer, Age Spaan, Jan Reinders, Henk Mollema en Bart de Glint. Helaas zijn we de laatste jaren onze vaste chauffeur Cola Henkie (bijnaam van Henk Mollema) enigszins kwijt geraakt door zijn ietwat afgenomen enthousiasme in zake de Werderbruders tripjes. Hij had het wel een beetje gezien ... je kunt Henk nu terugvinden in de 4e circel der Werderbruders (zie in het organisatie, manifest en reglement van "Die Werderbruder aus Groningen", de verenigingsopbouw zoals omschreven in circels.) Het was altijd enorm lachen om Henk zijn droge humor. Het was ook steevast "4 halve liters bier en I halve liter cola", die Henk overigens in hetzelfde tempo opdronk als wij ons bier. Waar hij toch al die cola heeft gelaten, zal wel immer een raadsel blijven ... Onder het mom van eens een Werderbruder, altijd een Werderbruder, blijft de deur voor Cola Henkie uiteraard altijd open staan, het initiatief moet echter wel van zijn zijde komen, is de mening van alle Inner Cirde leden. Overigens niet te lang getreurd want gaandeweg is Cola Henkie uitstekend vervangen door in eerste instantie Gert-Jan, in een later stadium is daar Ger bijgekomen en recentelijk zelfs Pieter. Drie in de plaats van één is niet bepaald een slechte score te noemen. En ik weet zeker namens de oorspronkelijke vier Werderbruders (Hans, Age, Jan en schrijver dezes) te mogen spreken dat zij uitstekend binnen het elite gezelschap der Werderbruders passen!!! De reizen en verhalen rond de Werderbruders hebben inmiddels een, ook in kringen buiten de Werderbruders, legendarisch karakter gekregen. Uiteraard zijn de anekdotes met betrekking tot ontmoetingen met de burgemeester van Bremen, het verliezen van paspoorten, tv opnames gemaakt door het programma "Sport im Dritten" van de Werderbruders voor het Weserstadion, enz., enz., hier debet aan! Wat onze ontmoeting met de toenmalige burgemeester van Bremen (de heer Henning Scherff) betreft, kwam dit voort uit een van de weinige keren dat we even niet meer de weg wisten in onze stad. We hielden de eerste de beste persoon aan die we tegenkwamen en toen we hem de weg vroegen antwoorde hij dat we de "genau richtige Person fragten", ich bin namlich hier der Burgemeister! "Joa, dat ken iedereen wel zegg'n", was gelijk de reactie van onze Jan ... Maar goed hij bleek dus ècht de burgemeester te zijn, aangezien een oud vrouwtje lopend achter een rollator ons passeerde en hem feliciteerde met zijn "gestrige Geburtstag" en we hem ook later in televisieprogramma's wel hebben ontmaskerd als "the one and only". De burgemeester vond het fantastisch dat wij "helemaal" uit Groningen kwamen om Werder aan te moedigen en vroeg hoe lang we dit al deden en of we ook naar de Freimarkt gingen' s avonds: nou reken maar meneer de burgemeester! ! ! Wat de anekdote van die ene keer met betrekking tot verlies van een paspoort aangaat, wordt het nogal pijnlijk voor de schrijver van dit stukje. Na eerst de gehele middag in het stadion de brandende zon op het hoofd gehad te hebben, gingen we na de wedstrijd verkoeling zoeken in de kroegen rond het stadion. Hier werden een aantal blonde jongens achterover geslagen, niet eens zo veel, waarna we verder gingen naar ons vaste eetcafé in de binnenstad, genaamd Stortebeker. In afwachting van ons eten namen we op het terras voor de verandering alvast een biertje, waarna de plasnood in een keer heel hoog werd. Schrijver dezes kan zich nog herinneren naar het toilet gelopen te zijn en vervolgens is het één groot zwart gat geworden. Ik schijn door de Bruders van het toilet gehaald te zijn en tussen hen in lopend naar de auto van Cola Henkie gebracht. Hier werd ik op een gegeven moment wakker in een op slot zittende auto, temidden van allemaal andere auto' s op een hele grote parkeerplaats bij Rasstadt Hasbruch. Ik kon er dus niet uit en besloot verder te pitten, waarna ik weer wakker werd en het eerste wat ik aanschouwde de grote gasvlam van Slochteren was. Gelijktijdig bleek ons via de autoradio dat er in Enschede een èchte ramp was gebeurd, te weten de beruchte vuurwerkramp' Om een lang verhaal kort te maken: nog vele malen na dit Bremen tripje namen alle Bruders een pet voor deze schrijver mee, om herhaling van dit voorval te voorkomen. In alle jaren Bremen zijn we ook 2x door een heuse cameraploeg gefilmd! Op onze eerste trip was het gelijk raak: Radio Bremen had door dat met onze komst een fenomeen geboren was en was mede door de sensationele overwinning van Werder Bremen op Bayern Munchen uitgerukt naar de Alte Innestadt met een aantal camera's om het feestgedruis vast te leggen. Met name onze penningmeester Hans en ook Age zijn toen al zingend "wir ziehen die Bayern die Lederhosen aus" uitgebreid gefilmd. Een jaar geleden tijdens ons bezoek in voorjaar 2005 werd het gerucht opnieuw verspreid dat de Werderbruders in Bremen zouden zijn. En ja hoor, al aankomen lopend bij het stadion zagen we reeds de camera's, ditmaal van het sportprogramma "Sport im Dritten" van de NDR (Nord Deutsches Fernsehen). Onze vuurtoren Hansuzuki had de cameraploegen reeds van verre gezien en drukte dichterbij gekomen plotseling der Glatze naar voren om het woord te voeren. Er werd een grote microfoon onder de neus geduwd en we moesten gelijktijdig onze jas openvouwen zodat de camera kon inzoomen op de op onze t-shirts vermelde tekst "Die Werderbruder aus Groningen". Uiteraard hebben we toen meteen reclame voor ons Bruderschap gemaakt en verteld dat we reeds 14 jaar naar Bremen komen om onze Duitse favoriet aan te moedigen en dat "es in Groningen sehr viel Werder fans gibt!" De volgende avond zijn we op tijd klaar gaan zitten voor de buis om ons op tv te mogen aanschouwen, maar helaas is het nooit uitgezonden®

Ach ja, zo volgt de ene anekdote de andere op, we kunnen en zullen niet alles vertellen© Om onder woorden te brengen waar de Werderbruders werkelijk voor staan, zou je het ongeveer aldus kunnen omschrijven: De Werderbruders zijn een broederschap van vrienden, nauwer met elkaar verweven dan bij menige vriendschap het geval is, daarom elkaar onderling "Bruders" noemend. Veelal hebben ze een gezamenlijke afkomst die elkaar verbind. Ze komen oorspronkelijk allemaal uit de stad Groningen, hebben met betrekking tot werkkring een zogenaamd "Regionaal Ziekenfonds Groningen verleden", of één van hun partners werkt bij een aan RZG (inmiddels in Menzis opgegaan) gelieerde werkmaatschappij. Gezamenlijk ondernemen ze vele leuke dingen. Bij de diverse evenementen georganiseerd onder auspiciën van de Werderbruders is het heel goed mogelijk om mensen uit de diverse circels of zelfs daarbuiten te laten meedoen. Wel is hiervoor unanieme toestemming nodig van alle Inner Circle leden. Dit is gedaan om toch enigszins het unieke karakter der Werderbruders te kunnen bewaken en bewaren. De Werderbruders zijn als broederschap inmiddels gegoten in een verenigingsvorm, met als officiële naam: "Die Werderbruder aus Groningen" en als zodanig staan ze tegenwoordig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

De volgende bijnamen worden binnen de Werderbruders gehanteerd:

Bart:         Der Glatze

Hans:        Hansuzuki

Age:         Aspro

Jan:          Der Spritzie

Gert-Jan:  Vliekkos

Ger:         Hels

Pieter:      (Don) Pedro

(de toevoeging "Don" moet Pieter natuurlijk nog wel een beetje gaan verdienen als nieuwste Werderbruder der Inner Circle, maar ik moet zeggen dat hij zaterdag 25 maart 2006, tijdens onze trip naar Werder - Hannover hiertoe een hele goede aanzet heeft gedaan;-)

Activiteiten en evenementen:

De Werderbruders hebben een 3-tal vaste, jaarlijks terugkerende evenementen:

In voor- en najaar naar thuiswedstrijden van Werder Bremen, waarbij het bezoek in de herfst altijd gekoppeld wordt aan een bezoek aan de Bremer Freimarkt. In januari vindt onze jaarlijkse verenigingslunch plaats bij café Boven Jan aan de Grote Markt te Grunn.

Daarnaast zijn er mogelijkheden tot:

- voetbalreisjes naar Engeland, Italië, etc. (momenteel sparen we maandelijks voor een in 2007 te ondernemen voetbaltrip naar het Mekka der voetbalwereld: Engeland!)

- gezamenlijk bekijken van voetbalwedstrijden op tv

- bijwonen van concerten

- naar TT Assen

- bezoek aan Bremer wielerzesdaagse

- naar Formule I wedstrijden

- avondje stappen

- opluisteren van een cultuur evenement zoals Noorderzon, Oerol, noem maar op

- gezamenlijke etentjes

- bezoek aan een grote stad (veelal op weekend-basis)

- gezamenlijk kamperen

- etc., etc.

Verenigingsspreuk der Werderbruders: "Wenn allen untreu werden so bleiben wir doch treu!", vervolgend met: "ein fur Alle, Alle fur ein!" (ooit zijn woorden van gelijke strekking, eens gezongen in het Weserstadion, opgevangen door de voorzitter van de Werderbruders en deze tekst sprak ons als Bruderschap natuurlijk onmiddellijk aan.)

Werderbruders zijn bijzonder karaktervolle jongens voor wie de volgende normen en waarden als het hoogste goed gelden:

* Eén voor allen, allen voor één.

* Indien nodig, er voor elkaar zijn.

* Wat onderling besproken wordt, komt nooit naar buiten.

* Er wordt onderling niet over elkaar geluld, tenzij het humoristisch bedoeld is, of ernstige zaken betreft.

* En wellicht de belangrijkste van allemaal: vooral niet vergeten gezamenlijk zoveel mogelijk lol te maken, onder het motto "dit leven is al zo kort, pluk de dag!!!"

Hieronder volgt een bezoekverslag van onze reis naar Werder Bremen - Hannover 96, van zaterdag 25 maart 2006:

's Ochtends om half tien kwamen vanuit alle windstreken de Werderbruders naar Ger zijn huis in Haren. Hier werden we warm onthaald op koffie en gebak. Helaas moesten we vernemen dat Ger niet mee ging in verband met ziekte van zijn vrouw. Hopelijk knapt ze gauw weer op en kan Ger er tijdens ons volgende tripje wel bij zijn. Voor vertrek bracht penningmeester Hans ons nog even op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot het maandelijks sparen voor onze Engeland trip in 2007. Vervolgens zetten we met de chauffeurs Hans en Gert-Jan koers richting ons zo geliefde Bremen. Op de heenweg had Gert-Jan, Age en Pieter in de auto en bij Hans zaten Jan en Bart in de wagen. Al gauw kwamen weer de gebruikelijke "Werderbruders verhalen" los. Aangezien gezelligheid geen tijd kent, waren we in no-time in Bremen. We parkeerden de auto's bij het ons zo bekende Remberti hotel en togen op weg voor een warme hap en een flink aantal slokken edel Germaans vocht naar eetcafé Stortebeker. "Onze" Poolse cheffin was er helaas niet, maar wel een zeer chagrijnige barkeeper. Uiteraard mocht dit bij ons de voorpret niet drukken en menig kostelijke anekdote vloog over tafel, temeer daar we Pieter moesten inwijden in een aantal Werderbruders geheimen en hem dus het nodige te vertellen hadden. Na Stortebeker werd het tijd om ons gratis vervoer op te zoeken. We stapten in de tram en via Bremen' s "elitewijk" die GropelingerstraBe, kwamen we aan bij uitsttapplaats vlakbij het Weserstadion. De tram zat boordevol, we werden bijna platgedrukt tussen de groen witte sjaaltjes, petten en meegebrachte vlaggen. Bij de uitstapplaats was het meteen een drukte van belang. Overal "Werderaner" die buiten staand bij de diverse kroegen rond het stadion zich de ranja goed lieten smaken. We liepen naar het stadion en haalden de kaartjes af die we via het ticketcenter hadden besteld. De jongens zochten alvast hun tribuneplaatsen op en ik probeerde het kaartje van Ger aan de man/vrouw te brengen, wat uiteindelijk voor een slordige 15 Euro is gelukt. Snel de Bruders opgezocht en binnen 1 minuut begon de wedstrijd. Op zich kwam Bremen er het eerste half uur niet aan te pas en had Hannover de beste kansen. De uiteindelijke score van 5-0 lijkt dan ook een vreemde uitslag. Toch was dit de stand die na 90 minuten op de prachtige beide scoreborden achter de doelen vermeld stond. Ik zou die 2 scoreborden trouwens zo willen meenemen ten behoeve van ons eigen Euroborg stadion, want pas dan is mijn inziens de Euroborg af! Na de wedstrijd zijn we eerst naar de kroeg geweest vlak buiten het stadion, waar we op groot scherm de samenvattingen van alle Bundesliga wedstrijden hebben gezien. Het was daar echter zo druk dat we besloten om eerst een hapje te gaan eten (bij de Mc Donaids) en daarna wat ranja te gaan drinken in een prachtige door ons nieuw ontdekte kroeg, genaamd Achim's Becks Haus. Dit beviel zo goed en de menukaart zag er dermate aantrekkelijk uit dat we besloten hebben hier de volgende keer zeker weer naartoe te gaan. Hulde aan Jan, die met zijn vorig jaar gebroken been, gewikkeld in een brace, grote afstanden heeft gelopen onder bijzonder goede begeleiding van met name Age! Evenveel hulde aan Pieter: uit de signalen die ik van de Werderbruders heb ontvangen, spreekt dat hij uitstekend binnen de groep past en het lijkt mij dat Pieter hierbij met unanieme instemming is gepromoveerd naar de Inner Cirde der Werderbruders! Op de terugweg zat de schrijver tezamen met Age bij Hans in de wagen en vervoerde Gert-Jan, Pieter en Jan. Ik heb imniddels begrepen dat Jan op de terugweg uitgebreid gebruik heeft gemaakt van de achterbank om wat slaap achterstand in te halen. Gert-Jan en Hans hebben prima werk afgeleverd, iedereen werd rond middernacht keurig door hen thuis afgeleverd. Het was weer héérlijk om even Unter Uns te zijn!

Hierbij als laatste vermelding: het eerstvolgend in de planning staand evenement betreft ergens in juni 2006 "bie Glatze in toene te Rol", een wedstrijd van het WK voetbal op tv bekijken! Uiteraard ook bij te wonen door mensen van buiten de Inner Circle.

Tot de volgende kwartaalnieuwsbrief, ciao!!

Aan de vooravond van de zomervakantie ontvangen jullie hierbij de Werderbruders nieuwsbrief, 14e jaargang, nr. 2.

Ja, ja, alweer de 2e nieuwsbrief: "wie die Zeit vergeht!" De zomer staat weer voor de deur en iedereen gaat er vandeur… Hierbij dus wat leesvoer voor de komende periode.

De vakantiebestemming van de voorzitter/secretaris is dit jaar Texel. Samen met Hilda, Jesse, Youri en hond Bobby, hoop ik daar op mooi weer en heel veel zee(ën)-plezier. Camping De Krim zal weten dat wij er zijn! Ik ben benieuwd of Jan en Gert-Jan ons daar nog een dagje komen bezoeken, ze zijn in ieder geval op de hoogte van de aanbieding en dan kunnen ze gelijk zowel bij Hans als bij mij langs en natuurlijk gezamenlijk naar zee… Penningmeester Hans heeft het eiland trouwens al 2x eerder verkend. Ik werd door zijn verhalen zo enthousiast en heb vervolgens mijn gezinsleden weten over te halen dit jaar ook maar eens een vakantie in Nederland te boeken. Als het weer goed is, hoef je immers niet ver te reizen en de zee is dan op geen enkele plek zo mooi en de golven nergens zo hoog als in ons kikkerlandje aan de Noordzee. Onze penningmeester verblijft deze zomer al voor de derde achtereenvolgende keer op Texel. Het moet dus wel een goede bestemming zijn! We zullen elkaar zeker gaan opzoeken en genieten van menig glaasje ranja. Hans heeft me ook beloofd mij te zullen meenemen naar een zogenaamde "t(iet)-shirt party on the beach", waarvan ik nogal hoge verwachtingen heb, dat begrijp je.J Van Age heb ik begrepen dat hij Katwijk aan Zee gaat verblijden met zijn komst en Ger zit op het moment dat jullie deze nieuwsbrief ontvangen in China. De vakantiebestemmingen van Jan, Gert-Jan en Pieter zijn mij bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief nog niet bekend.

Na de vakantieperikelen nog één zakelijk bericht van de "secretoaris": sinds onze inschrijving bij de KvK krijgen we geregeld post voor de Werderbruders, waarin we als vereniging op allerlei zaken en mogelijkheden worden gewezen, zoals het bijwonen van diverse soorten lezingen voor verenigingen in Groningen en Drenthe. Ook zit er soms reclame tussen. Indien het echt van belang of interessant is, breng ik jullie uiteraard op de hoogte.

C + B, rockend als vanouds:

Een afvaardiging van de Inner Circle (te weten, Hans, Age, Pieter en Bart) heeft tezamen met Hilda, Mark, Jack en Abel in het Pinksterweekeinde de jaarlijkse fanclubavond met bijbehorend optreden van Cuby andt the Blizzards bijgewoond. Als vanouds gingen de inmiddels bijna bejaarde bluesmannen van Harry Muskee "los" op het podium van café Hofsteenge te Grolloo. Het was erg warm in de zaal, dus vloeide het bier rijkelijk. Helaas gaven Harry & co. slechts één toegift. Dit is wat magertjes voor hun doen, in Grolloo althans, vorig jaar kwamen ze namelijk wel 6x terug om een extra "liedtie te speul`n". Maar goed Harry zal wel gedacht hebben, "ik mot mien kracht`n spoar`n want volg`nde weeke word ik viemzestug…" Het was in ieder geval nog lang onrustig in het anders zo lommerrijke Grolloo. Een nogal luidruchtig aanwezig jong vriendinnetje van een duidelijk oudere collega van Pieter, was hier mede debet aan. De dame in kwestie beweerde onder andere geen onderbroek te dragen. Voor deze nogal gewaagde stelling poogden alerte Werderbruders uiteraard direct bewijsvoer aan te dragen, door te trachten hiervan foto`s te maken. Of dit daadwerkelijk gelukt is, zal wel altijd een raadsel blijven…

"Voetbal kiek`n in toene te Rol":

Op zondagmiddag 11 juni speelde Oranje haar eerste groepswedstrijd in het kader van het WK voetbal tegen Servië-Montenegro. "Bie Glatze in toene te Rol" hebben we hier gezellie met elkaar naar gekeken. Uiteraard onder het genot van een verkoelend flesje ranja en diverse zoute hapjes. Vanuit alle windstreken kwamen de Mannenbroeders aangereden richting het Dorp van Bartje. Helaas waren er nog een flink aantal afzeggingen, omdat velen andere activiteiten hadden geplant in verband met het mooie weer. Uit de Inner Circle waren aanwezig: penningmeester Hans, Age, Jan, Gert-Jan, Pieter en uiteraard schrijver dezes. Uit de Second Circle: Rogier Achterhof en Hans Tepper en uit de Third Circle: Joop Heeres en William Hovenkamp. Youri nam namens de Werderbruders Juniorclub de honneurs waar. Rogier, Hans T. en Joop kennen we allemaal. William is een oud-collega van Bart en getrouwd met de oudste dochter van Age`s broer ("wie klein die Welt ist…") Joop was zelfs op de fiets gekomen, "hailmoal vanuut Knoal!" Het was 20 kilometer fietsen aldus Joop en hij had hierover 1 uur gedaan. We kunnen dus wel stellen dat Heertje Heeres stevig heeft doorgefietst! De wedstrijd was trouwens hartverwarmend en Nederland won mede dankzij een uitblinkende Arjen Robben met 0-1. Met onze Groninger "roots", maakte dit gegeven ons extra "Proud to be a Farmer". Onder de Oranjezon was het dus volop genieten met elkaar.

Ideetjes om eens gezamenlijk over na te denken:

1e) Wat vinden jullie van de mogelijkheid een website "www.Werderbruders.nl" op te zetten? Je kunt daarop foto`s plaatsen van onze reizen maar ook bijvoorbeeld een gastenboek openen waarin mensen hun op- en aanmerkingen kwijt kunnen richting de Werderbruders. Op deze wijze gaan Die Werderbruder aus Groningen dus echt de wijde wereld in!

2e) Daarnaast behoort eveneens tot de mogelijkheden ons als Nederlandse afdeling aan te melden bij de fanclub van Werder Bremen (zie de link http://www.werder-online.de/fans/fanbeauftragter/fanbeauftragter.php) op de website van Werder Bremen, waar hierover uitleg wordt gegeven!) Graag jullie reacties, het worden in ieder geval vergaderpunten op de agenda tijdens ons jaarlijkse verenigingsetentje in café Boven Jan in januari 2007. Om hierover dan iets zinnigs te kunnen zeggen, zijn deze ideeën ter overweging nu alvast in een vroegtijdig stadium in deze nieuwsbrief gedropt. Denk er dus alsjeblieft eens over na Toppers!

3e) Wat vinden jullie ervan om deze nieuwsbrief voortaan, behalve aan de leden der Inner Circle, ook toe te sturen naar de aspirant leden uit de Second Circle en de prospects uit de Third Circle? Bijgevoegd heb ik het bijgewerkte manifest van onze vereniging, waarin uitleg omtrent opbouw van de vereniging wordt gegeven. Lees dit document met betrekking tot organisatie, manifest en reglement der Werderbruders vooral ludiek. Het geeft op een leuke wijze weer wat je er allemaal voor moet doen om uiteindelijk tot de Inner Circle te kunnen doordringen. Ga er deze zomer maar eens lekker voor zitten om het goed door te lezen! Ik verneem graag jullie reacties. Hans gaf onlangs al aan dat mede dankzij zijn enthousiaste verhalen een collega van hem, met zijn zoon en schoonzoon, binnenkort ook eens naar Bremen wil. Ook bij mij op het werk nemen de verhalen rond de avonturen der Werderbruders inmiddels bijna legendarische vormen aan, mooi zo houden lijkt me, hahaha! En bij Menzis is het al helemaal zo dat het halve bedrijf weet als wij weer eens naar Bremen zijn geweest en de wildste verhalen de ronde doen: mooi man!! Het lijkt er op dat wij als Werderbruders met elkaar groter worden dan we ooit persoonlijk, dus stuk voor stuk, zouden kunnen worden J J J Om dit beeld hoog te houden is mede daarom de organisatie-opbouw van de vereniging "Die Werderbruder aus Groningen" lekker geheimzinnig omschreven, het lijkt haast wel om een geheimzinnige Loge van de Vrijmetselarij te gaan… Hiermee worden we nog LEGENDARISCHER als Broederschap, hahaha!

"De column van Hansuzuki":

Over de tussenstand met betrekking tot het sparen voor onze voetbalreis naar Engeland kan ik kort zijn: iedereen heeft nu 130 euro betaald en Bart 200,-. Tot welke maand we doorsparen is natuurlijk afhankelijk van wanneer we de trip gaan ondernemen. Ik neem aan dat we dit soort zaken tijdens onze nieuwjaarslunch in "Boven Jan" concreter maken. Tevens heb ik onlangs Pieter benaderd met de aanbieding ons volgend jaar te gaan vergezellen op onze reis naar Engeland. Dit leek hem heel leuk en de kans is groot dat hij meegaat. Pieter betaalt de kosten dan in één keer. We zijn straks waarschijnlijk dus met ons zevenen op pad mannen, doet me opeens denken aan een song: "THE MAGNIFICENT SEVEN!" Hier is ook een film van, geloof ik… Enfin, dat belooft dus "lots of pleasure", straks in Engeland. Alle Werderbruders alvast een hele fijne zomer toegewenst! Groeten van Hansuzuki (note redactie: tegenwoordig door het leven gaand als Hansibmw).

De Werderbruders Juniorclub:

Waarom een Juniorclub? Om het speciale Werderbruders gevoel over de generaties heen door te kunnen geven, is door de Inner Circle een Werderbruders Juniorclub in het leven geroepen. Alle kinderen van de Werderbruders uit de Inner-, Second- en Third Circle zijn automatisch lid. Uiteraard zijn ook hun vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom. Wat zijn de mogelijkheden voor deze junioren? Ze kunnen bijvoorbeeld onder begeleiding van senior Werderbruders eens kennismaken met een wedstrijd in het Weserstadion, in de fanshop van Werder rondkijken en na afloop een hapje eten bij Mc Donalds in Bremen. Deze uitnodiging geldt niet alleen voor kinderen van de Werderbruders maar ook voor hun vriendjes die eens kennis willen maken met de activiteiten van de Werderbruders Juniorclub. Age en Bart zijn in ieder geval van plan om bij aanvang van het nieuwe seizoen (2006/2007) met Thomas en Youri naar een thuiswedstrijd van Werder Bremen te gaan. Thomas en Youri hebben hier al zolang om gevraagd, dat deze wens nu eindelijk eens in vervulling gaat. Als er animo voor is om meer kids mee te nemen, horen wij dit graag! Elk juniorlid dat meegaat op deze reis of aan één van de toekomstige Juniorclub activiteiten meedoet, krijgt sowieso een mooi t-shirt van de Werderbruders Juniorclub cadeau! Een mogelijkheid voor de toekomst is om de kids mee te nemen naar het "Jugend Space Center Bremen". Dit is een vorig jaar geopend giga-museum annex pretpark dat er met name op is gericht om voor de jeugd alle aspecten van de ruimtevaart en haar historie zo toegankelijk mogelijk te maken. Schijnt echt heel leuk te zijn. Het ligt in Bremen-Ost, aan de Autobahn naar Hamburg.

Na-woord van de "secretoaris":

Begin september is het 50e Eelder corso. Het beloofd dit jubileumjaar een extra spektakel te worden. Bart gaat met Age en Hans in ieder geval naar het evenement in de feesttent op de donderdagavond voor de zaterdag te houden praalwagenoptocht. Het betreft dan waarschijnlijk een optreden van Guus Meeuwis + band. Mochten hierin nog meer Werderbruders geïnteresseerd zijn, laat dit dan ff weten bij Age, aangezien hij de kaartjes besteld. In oktober zal door ons weer een bezoek worden gebracht aan de Bremer Freimarkt, inclusief een thuiswedstrijd van Werder. Na de zomervakantie, tegen het einde van augustus, is waarschijnlijk het wedstrijdprogramma beschikbaar op de website van Werder Bremen en zullen we gaan bekijken welk weekend we het beste kunnen plannen (natuurlijk wederom inclusief 1 overnachting in het legendarische Remberti hotel). Tenslotte nog dit: initiatieven en ideeën van alle leden zijn bijzonder welkom! Bijvoorbeeld straks in het nieuwe voetbalseizoen bij iemand thuis een avondje Championsleague-voetbal kijken: "kom maar, kom maar, laat het maar weten!!!" (Wij horen het graagJ , initiatieven hoeven niet altijd van dezelfde mensen afkomstig te zijn). Zo heeft Ger per e-mail al aangedragen via zijn abonnement op de "cultuur-ladder" kaarten te kunnen bestellen voor optredens in de Oosterpoort en/of Stadsschouwburg met betrekking tot het nieuwe theaterseizoen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld de gitaarvirtuoos Walter Trout, Golden Earring, Cuby + Blizzards, Kayak, Daniël Lohues and Louisiana Bluesband, etc. Indien hiervoor belangstelling bestaat, dan graag een berichtje naar Ger.

Laten we ons ervan bewust zijn dat we met de Werderbruders een hele mooie èn vooral unieke Vriendenclub hebben, waarop velen jaloers zijn! Allen een hele mooie, warme zomervakantie toegewenst en tot de volgende nieuwsbrief.

De Werderbruders-Nieuwsbrief, 14e jaargang, nummer 3, eind oktober 2006

Beste Hans, Age, Jan, Gert-Jan, Ger en Pieter, hierbij de meest recente Werderbruders-Nieuwsbrief. De zomervakantie ligt alweer geruime tijd achter ons. De najaarsreis naar Bremen is inmiddels weer ondernomen, daarvan verderop in deze nieuwsbrief een verslag. Dat de naam van de Werderbruders naar steeds hogere regionen der naamsbekendheid stijgt, blijkt uit een simpele, zogenaamde "google-search" op het internet. Indien je "Die Werderbruder aus Groningen" of gewoon "Werderbruders" intoetst, krijg je al behoorlijk veel verwijzingen naar ons unieke Broederschap. Probeer het maar eens. Je zult zien dat de legendevorming toeneemt! J

In deze nieuwsbrief is één van de verwijzingen naar de Werderbruders als artikeltje gepubliceerd. Ik heb het in ieder geval ademloos gelezen als betrof het een spannend jongensboek. Je treft het aan via de internet-encyclopedie "Wikipedia", onder de link http://nl.wikipedia.org/wiki/Thule_Gesellschaft.

Langzamerhand beginnen we toe te leven naar onze voorjaarsreis in 2007, richting Londen en het bezoek aan een Premier League wedstrijd aldaar. We hebben het er in Bremen al even met elkaar over gehad. Ger heeft zich opgeworpen om speeldata en wedstrijden uit te zoeken en te trachten in goed overleg een mooie trip voor ons te boeken. We denken aan een driedaagse reis en dus twee overnachtingen. Op een vrijdag vertrekken en zondagavond weer thuis. Mijn inziens lenen de maanden april en mei zich qua weer het beste voor onze trip. Om tijdverlies te voorkomen en indien niet te prijzig, bij voorkeur te ondernemen per vliegtuig. Maar per boot is uiteraard ook geen enkel probleem! Ger gaat een vooronderzoek starten. We vernemen binnenkort van hem vast en zeker wat de mogelijkheden zijn. Het lijkt me goed om in januari tijdens ons jaarlijkse verenigingsdiner in café Boven Jan, definitieve keuzes te maken met betrekking tot reisdatum en uit te zoeken wedstrijd.

Verder hebben velen van ons natuurlijk een paar weken geleden die geweldige wedstrijd van onze FC tegen Vitesse gezien. Als je zo`n veerkracht en vechtlust kunt tonen met bij 8 minuten voor het einde nog een 1-3 achterstand, dan moet je wel een topclub in wording zijn. Laten we hopen dat Grunn dezelfde weg opgaat als die Grun-Weißen in Duitsland. Met weinig budget toch standaard mee kunnen doen in de top van de Eredivisie, wat zou dat mooi zijn! We zullen de vrije stoeltjes rondom ons op de tribune scherp in de gaten houden, opdat nog meer Werderbruders in de toekomst naast ons gezeten, kunnen genieten van FC en Euroborg. Wat betreft de wedstrijd tegen ajaks in de Arena, had Groningen zeker een gelijkspel verdiend, in plaats van met 3-2 te verliezen, lucky ajaks zullen we maar zeggen… Over de blunders van Roorda tegen h..renveen praten we maar helemaal niet meer. Op naar Grunn tegen Excelsior aanstaande woensdagavond 25 oktober! Wellicht is met het bezorgen van dit clubblad de uitslag van deze wedstrijd al bekend.

Ennuh, vergeet één ding niet beste Werderbruders: Naast het hebben van een hoop plezier met elkaar, onder ons motto "pluk de dag", betekent een Werderbruder zijn ook een serieuze aangelegenheid. Elke Bruder neemt de belofte met zich mee er voor elkaar te zijn, onder het motto één voor allen, allen voor één. Mooi voorbeeld in deze is het werk en de hulp die diverse Werderbruders momenteel verrichten voor onze Jan!

In Werderbruders kringen zijn er dus altijd warme en sterke handen om elkaar te helpen, daarvoor ben je een Werderbruder. Vergeet niet dat een ware vriend er meer op is gericht je te helpen dan om dingen te ontvangen. Een vriend geeft om je, een vriend luistert naar je, een vriend is bezorgd om je en steekt zijn handen naar je uit.

Verslag van ons bezoek aan Bremen op 21 en 22 oktober 2006:

Om half tien verzamelden we bij Der Jann in Highchurch. Jan had de koffie en gevulde koeken reeds klaar staan. Age had Hans en Ger van huis opgehaald en Bart heeft onderweg Gert-Jan en Pieter opgepikt. Het zou een prachtige dag worden. Onderweg werd er uiteraard weer even voorbij Leer gestopt om eentje te roken. Jan houdt het anders in ieder geval niet zolang vol in de auto, hij moet nu eenmaal geregeld een shot nicotine hebben. In Bremen aangekomen werden door de chauffeurs Age en Bart eerst de wagens geparkeerd voor de deur van het Remberti hotel. Uiteraard herkende de Turkse eigenaar ons direct. Hij wist te vertellen dat we 3 "Doppeltzimmer" en 1 "Einzelzimmer" hadden gereserveerd. Nadat we de kamerindeling in orde hadden gemaakt en we vervolgens onze spullen hadden opgeborgen, togen we richting "Alte Innenstadt". Aangekomen bij Achim`s Beckshaus stond reeds een tafel voor zeven personen klaar, met een reserveringskaartje met naamsvermelding van Die Werderbruder. Heerlijk gegeten en gedronken. Jan kwam zelfs bekenden uit Groningen tegen. Een afvaardiging van het eerste elftal van Velocitas was hier ook aanwezig. Ze bleken met opzet hun wedstrijd in de vorige bekerronde verloren te hebben, zodat ze dit weekend naar de Bremer Freimarkt konden gaan. Tijdens het etentje deed Bruder Spaan nog een prominente mededeling: we moeten allemaal 13 januari 2007 vrij houden. Age verwacht ons dan allen in Eelde, inclusief partners, om zijn vijftigste verjaardag groots te gaan vieren. Hij sprak al geruchten uit omtrent een als onderdeel van die avond te houden gecompliceerde, in de maak zijnde muziekquiz. Nadat de "Jagdschitzels" en "gemixte grillmenu`s" met vele liters noodzakelijk vocht naar binnen waren gewerkt, gingen we met ons gratis vervoer richting Weser-Stadion. Hier was het al een drukte van belang, alle kroegen rond het stadion waren afgeladen vol. We hebben op het voorplein van het stadion nog geprobeerd op de zwarte markt kaartjes te kopen voor de topper uit de Bundesliga, de nummer 1 tegen de nummer 2: Werder tegen Bayern, maar de goedkoopste die ons werd aangeboden kostte 70 Euro en de duurste 100 Euro… Toen hebben we maar een kroeg opgezocht en de wedstrijd via groot scherm bekeken. Uitslag 3-1 voor Bremen! Uiteraard werd het na afloop een groot feest en werden de glazen ranja in hoog tempo aangevoerd. Van de kroeg bij het stadion zijn we grotendeels teruggelopen naar de binnenstad. De route ging door de meest "chique" straat van Bremen, de Gropelingerstraße. Hier kom je menig zwerver en bedelaar tegen. En wij maar denken dat iedereen het zo goed heeft in Duitsland… Halverwege hebben we even bijgetankt in een Ierse pub, waar we werden bediend door een Duitse serveerster die vrij goed Nederlands sprak. Reden: ooit een Nederlands vriendje gehad die haar kennelijk wat meer dan alleen de liefde heeft bijgebracht. Vlakbij deze pub werd door 5 van de 7 Werderbruders ook nog snel een broodje kebab naar binnen gewerkt. Daarna ten behoeve van het laatste stukje toch maar de tram genomen en vervolgens door naar het ons zo vertrouwde café Stortebeker. Daar aangekomen bleek de Poolse bazin zelf achter de tap te staan. Jan keek haar kort in de ogen en was gelijk weer verkocht (net als de vorige keer). Een dansje midden in de kroeg met deze Poolse schone was het gevolg. Op een gegeven moment zijn Hans, Pieter, Gert-Jan en Bart naar het hotel gegaan om zich op te frissen en om te kleden en hun staptocht voort te zetten richting de onvolprezen dancing Sinatras. In het hotel aangekomen even een half uurtje getukt, waaruit Pieter en Gert-Jan nog wel zijn ontwaakt maar niet meer te porren waren nog mee te gaan richting Sinatras. Ongetwijfeld oorzaak ranja, hahaha! Age, Jan en Ger zijn nog wat langer blijven hangen in Stortebeker. Onderweg van Stortebeker naar Sinatras zijn Age en Ger onze Jan kwijtgeraakt in een op de route liggend dart-café. Jan heeft Sinatras niet meer bereikt maar het hotel gelukkig nog wel, zoals de volgende ochtend aan de ontbijttafel bleek! Age heeft Ger nog de gigantische kermis van de Freimarkt laten zien, alvorens ook zij naar Sinatras kwamen. Ger heeft dit discopaleis nog even van binnen mogen bewonderen maar Age kwam niet langs de portier. Helaas heeft Age deze keer niet de truc van de vorige keer toegepast, namelijk terug in het hotel zich verkleden, bril op, vestje aan en opnieuw een poging wagen om binnen te komen. Beste Age troost je, waarschijnlijk wordt er bij Sinatras puur op willekeur geselecteerd, want een werkelijk keurig uitziende heer, staand in de rij achter Hans en Bart, werd ook geweigerd met de mededeling "vol is vol", althans zoiets kon nog worden opgevangen. In Sinatras hebben Hansibmw en Bart zich prima vermaakt. We raakten in geanimeerd gesprek met (alweer) Poolse dames en hebben tot in de kleine uurtjes op de dansvloer gestaan. Ook is met menig Duitser een verhitte disussie gevoerd over het succes van Werder en het feit dat de Werderbruders al 15 jaar frequent Bremen aan doen. Hans is om 4 uur vertrokken om voor alle zekerheid toch maar even te checken of onze Jan niet op een bankje in het nabij ons hotel gelegen park lag te pitten. Bart heeft zelfs om 6 uur het licht in Sinatras uitgedaan! Helaas waren de overige Werderbruders toen al afgehaakt en lagen te snurken in het Remberti hotel. Het bleef nog lange tijd onrustig in nachtelijk Bremen… De volgende ochtend tussen 8 en 10 uur kun je ontbijten, dus zaten we rond de klok van half tien alweer gereed, nou ja, gereed... Hansi heeft zo`n 5 eieren naar binnen gewerkt en ook de rest heeft heerlijk gesmuld van de broodjes, hoewel ze wel eens knapperiger zijn geweest in dit hotel. Om een uur of half elf zijn we weer vertrokken richting Nederland. Eerst een tussenstop gemaakt bij Tankstelle Hasbruch en daarna nog eentje bij wegrestaurant Nieuweschans. In Nieuweschans hebben we met elkaar nog even smakelijk gegeten en gelachen alvorens de laatste etappe werd ondernomen naar Good-Old Groningen City. Age heeft Ger en Hans keurig thuis afgeleverd. Bart heeft Jan bij café de kleine Oosterpoort afgezet en achtereenvolgens Pieter en Gert Jan in Groningen en Aduard. In Aduard aangekomen en Gert Jan uitlatend, kwam Bart er achter dat er een mobiel op zijn achterbank lag en riep Gert-Jan na: "GJ je vergeet je mobiel, ligt nog op de achterbank." Maar deze bleek van onze Jannemann te zijn. Op de terugweg heeft Bart deze mobiel maar in de brievenbus van Jan gedeponeerd. Vervolgens keerde Bart rond de klok van kwart voor drie terug in het rustieke Rolde. Jan belde Bart om zes uur thuis al op, zo blij als een kind dat hij zijn mobiel terug had. Hij dacht dat het nummer van café Stortebeker er in stond, van die schone Poolse dame dus… Bart zei tegen hem "die heb ik anders ook wel voor je", hahaha. Volgens Jan was de grootste fout die hij dit weekend had gemaakt, dat die Poolse dame door een opmerking van hemzelf zijn telefoonnummer had weggegooid, het huilen stond Jan nader dan het lachen aan de telefoon. Bart beloofde Jan het telefoonnummer van Stortebeker op te zoeken en door te geven. "Moar ja", zei Jan, "ik wait joa gainains heur noam!" "Ach", zei Bart, "je vraagt gewoon of de bazin er is en geeft aan dat je over 2 weken van plan bent weer naar Bremen te gaan en je vraagt of zij dat weekend dan ook aan het werk is"…. Toen klonk Jan weer gelukkig. "Moar ik goa nou eerst sloap`n", zei Jan!!! Overigens had Der Jann bij de stand van 4-0 voor h..renveen cafe de Kleine Oosterpoort verlaten…

Hieronder de genoemde verwijzing via het internet naar het spannende verhaal over de Werderbruders.

Je vind het terug onder de website van internet-encyclopedie "Wikipedia", via http://nl.wikipedia.org/wiki/Thule_Gesellschaft, als een verwijzing onder het hoofdstuk met betrekking tot het Thule Gesellschaft, een uiterst geheimzinnig Genootschap/Broederschap uit het Duitsland van voor de Tweede Wereldoorlog:

Met betrekking tot door Thule Gesellschaft ontwikkelde geheime wetenschap en hun contacten-netwerk het volgende: Het geheimzinnige genootschap "Die Werderbruder aus Groningen" baseren hun afkomst op de laatste in Nederland woonachtige Germaanse stam. Niemand weet precies wat ze doen en waar ze zich mee bezig houden. Deze Werderbruders rechtvaardigen hun bestaan op een rechtstreekse afstamming van één van de oorspronkelijk 11 in ons land voorkomende Germaanse stammen. Reeds vele generaties lang wordt dit illustere gezelschap in stand gehouden. Ze schijnen af en toe nog besloten bijeenkomsten ergens in Drenthe te houden en soms in Duitsland. Niemand weet exact waar zij hun hoofdkwartier hebben, gefluisterd wordt dat dit ergens diep verscholen in de donkere Drentse bossen moet zijn. Over de ruige feesten die periodiek door hun georganiseerd worden, doen legendarische verhalen de ronde. In kleine kring zijn de verhalen over hun vele buitenlandse reizen vermaard. Deze reizen worden met de regelmaat van de klok ondernomen door dit genootschap, of eigenlijk beter gezegd Broederschap. Vele internationale contacten worden hierdoor aangehaald. Er wordt gezegd dat de Germaanse stam waar zij hun afstamming van claimen, als laatste op Nederlands grondgebied woonachtige Germaanse stam ten tijde van de vroege Middeleeuwen, nog rituele verbrandingen heeft verricht in de Balloërkuil bij Rolde. Om instandhouding van dit genootschap voor de toekomst te garanderen bestaat een onderdeel van hun organisatie uit de zogenaamde "Werderbruders Juniorclub". Alle kinderen van de later in dit artikel uit te leggen Inner-, Second- en Third Circle leden, zijn automatisch lid. Ook duiken in hun kringen nog wel eens politieke geluiden op over een groot Noordzee-Rijk, een Noordzeevrijstaat, zich uitstrekkend over de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en zich voortzettend in Duitsland (Ost- en Nord Friesland) tot voorbij de Deense grens. Er is wel eens gefluisterd dat ze van het zogenaamde "Randstad-juk" in Nederland af willen. Nog in voorjaar 2006 zijn op sommige plekken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe pamfletten aangetroffen met daarop het politieke statement dat aardgas al decennialang uit "wingewest" Groningen wordt gehaald, terwijl een van overheidswege reeds lang geleden toegezegde snelle spoorverbinding met West-Nederland (de Zuiderzeelijn) ter waarde van 2,7 miljard euro, plotseling wordt afgeblazen. De pamfletten waren in groen-wit gedrukt, de oorspronkelijke kleuren van de oude Saksische streek rond de Noordzee. Dat er zo nu en dan geheime vergaderingen zijn waarbij zowel wetenschappelijke als politieke onderwerpen ter tafel komen, lijkt wel zeker. Tevens worden spirituele en religieuze onderwerpen niet geschuwd. Maar ook zaken met een meer luchtig karakter, zoals gezamenlijk een avondje voetbal kijken, worden regelmatig ondernomen. Naar het schijnt bestaan er banden met o.a. het geheime uit topwetenschappers bestaande Amerikaanse genootschap The Jasons en met de Bilderberggroep. Spandoeken met daarop naamsvermelding van "Die Werderbruder aus Groningen" kom je nog wel eens tegen bij thuiswedstrijden van de Duitse Bundesliga voetbalclub Werder Bremen. In Nederland zie je bij thuiswedstrijden van FC Groningen ook wel eens teksten van dit Broederschap voorkomen. Er is binnen dit genootschap waarschijnlijk een vanuit de Vrijmetselarij bekende Loge-achtige opbouw in kringen of circels. In het vrij opvraagbare document "Organisatie, Manifest en Reglement van de vereniging Die Werderbruder aus Groningen" wordt deze circelvormige opbouw van hun genootschap als volgt uitgelegd: het hoogst haalbare niveau is de zogenaamde Inner Circle, (dit is de harde kern van Bruders van het Broederschap der Werderbruders. Zij zijn als zodanig de enige vaste leden van dit genootschap). Zij zijn naar maatstaven van hun vereniging zo nauw met elkaar verweven als vrienden, dat ze zich onderling "Bruders" noemen. Daarna heb je de Second Circle (betreft Kameraden die dicht tegen de Inner Circle/harde kern aan zitten en regelmatig meedoen aan evenementen van de Werderbruders. Deze aspirant-leden kunnen ooit toegelaten worden tot de Inner Circle, mits unaniem positief besluit van alle Inner Circle leden en minimaal éénmaal mee geweest zijnde op een "reis" van de Werderbruders). Vervolgens komt de Third Circle (betreft Vrienden die af en toe meedoen aan evenementen georganiseerd door de Werderbruders. Bij unaniem positief besluit van alle Inner Circle leden kunnen deze prospects, zoals ze ook wel worden genoemd, bevorderd worden naar de Second Circle). Bij de Fourth Circle gaat het om openbare Sympathisanten der Werderbruders, deze mensen zijn "van divers maatschappelijke komaf". In het document wordt gezegd dat de stap van Sympathisant uit de Fourth Circle tot Vriend/prospect van de Third Circle in feite de grootste stap is die je binnen de vereniging kunt maken. Je komt dan namelijk binnen in de geheime en dus niet openbare kringen van de organisatie. Deze stap maak je blijkbaar niet zomaar. Er zijn een aantal criteria waaraan je absoluut schijnt te moeten voldoen. Ten eerste dien je af en toe mee te doen aan een evenement van de Werderbruders. Ten tweede moet er een unaniem positief besluit komen van alle Inner Circle leden, dat je bevorderd mag worden tot de Third Circle). Tenslotte de Fifth Circle: (het betreft hier de zogenaamde Outsiders, zij die de buitenwereld vormen en al dan niet op de hoogte zijn van het bestaan der Werderbruders. In kringen van de Werderbruders vaak humoristisch, negatief bedoeld in bewoordingen als "dat is iemand uit de vijfde circel"). Outsiders kunnen in aanraking komen met de organisatie van de Werderbruders. Bij een eventuele wederzijdse sympathie kan bevordering tot Sympathisant der Fourth Circle geschieden. Fourth Circle kandidaten kunnen alleen aangedragen worden door Inner Circle leden. Het document maakt gewag van het feit dat dit kan gebeuren op voorspraak van één enkel Inner Circle lid. Hiervoor is geen unanimiteit van stemmen nodig. Hierdoor kan de lijst van Sympathisanten der Fourth Circle regelmatig fluctueren en de aanwas erg groot zijn. Samenvattend: Hoe hoger je in de organisatie komt, hoe nauwer verwant de vriendschap is! Althans bemeten naar Werderbruders maatstaven. Per Circle maakt het niet uit op welke plaats je vermeld staat. Er zit namelijk geen onderverdeling in iedere afzonderlijke Circle. Laatst vermelde feit met betrekking tot de organisatiestructuur: het dagelijks bestuur is in handen van een voorzitter-secretaris en een penningmeester. De beleids-besluiten worden echter alleen genomen onder unanimiteit van alle vaste leden der Inner Circle. Bij deze Inner Circle ligt dus de enige en ware macht. De geheimzinnige groepering "Die Werderbruder aus Groningen" betreft waarschijnlijk geen onbeduidende "serviceclub". In afstudeerscripties van diverse studenten Duits en "Deutsche Literatur Geschichte", doken eind jaren 80 aan de universiteit van Munchen plotseling documenten op, gebaseerd op onderzoek naar een ander illuster geheim genootschap, namelijk "Die Thule Gesellschaft". In de vooroorlogse periode waren zij het met name die de Nazi-ideologie haar Germaanse inspiratie gaven. Er werd algemeen aangenomen dat met het beëindigen van WOII ook een einde kwam aan dit "Thule Gesellschaft". In één van de oorspronkelijke bron-documenten werden "Die Werderbruder aus Groningen" genoemd als één van de erfgenamen van dit Duitse genootschap. Een ander Thule-geschrift doet kond van het gegeven dat het na WOII als te gewaagd werd beschouwd om door te gaan onder de oude naam en dat daarom vele geheimen en gebruiken (ook uit de esotherische hoek) zijn overgedragen aan genootschappen en broederschappen waaronder deze Werderbruders. Eén van de zaken waarover nog steeds veel onduidelijkheid bestaat en een waas van geheimzinnigheid hangt, is bijvoorbeeld de geheime U-Boot activiteit van de Duitsers in het Zuidpoolgebied, gedurende de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Zo werd er in de destijds te Munchen opgeduikelde geschriften beweerd dat er door dit "Thule Gesellschaft" aan slechts een beperkt aantal genootschappen kennis van deze Antartica activiteiten is overgedragen. Deze wetenschap was ver weggezakt tot recent steeds vaker de naam van deze Werderbruders opdook op diverse websites op het internet. Ten tijde van studie wordt vaak niet het belang van dit soort onderzoek voor later ingezien. Er is dus waarschijnlijk niets meer traceerbaar, althans kennis omtrent deze materie is niet gemakkelijk terug te vinden. Misschien is het in Beieren nog ergens op te vragen, maar dat zal vrij moeilijk zijn, aangezien vele bron-documenten na vermelding in afstudeerscripties weer in archieven in de vergetelheid geraken en pas decennia later door nieuwe studenten worden herontdekt vanonder een dikke stoflaag. Interessant in deze is dat in het Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift Nature, medio 2005, een artikel verscheen over magneetafwijkingen op en onder Lake Vostok in het Zuidpoolgebied. Ook werd in dit artikel gewag gemaakt van vreemde lichtverschijnselen die in de buurt van dit bevroren ijsmeer waren waargenomen door een Japans Zuidpoolexpeditieteam. En wat te denken van het eind jaren veertig, na 3 weken, plotseling afgeblazen grootscheepse Zuidpoolonderzoek door de Amerikaanse marine onder leiding van generaal Byrd. Terwijl het de bedoeling was dat dit onderzoek 6 tot 9 maanden in beslag zou nemen. Wilden de geallieerden er misschien zeker van zijn dat een aantal Nazi-kopstukken, tezamen met vele duizenden, van de in totaal 250.000 nooit uit de oorlog teruggekeerde en tot op heden nergens geregistreerde Duitsers, nu wel of niet waren uitgeweken naar de Zuidpool? In ieder geval zijn daar door Byrd en zijn mannen destijds vreemde zaken waargenomen of wellicht deels ontdekt, waarover nooit iets concreets naar buiten is gebracht. Ook dit laatste feit werd gequote in dit Nature-artikel. Feit is dat generaal Byrd later op onduidelijke wijze aan zijn einde is gekomen in een kliniek voor psychiatrische patiënten. De kop van het artikel in Nature was: "What is still going on at the South Pole?" Nu zou het natuurlijk veel te ver gaan om te beweren dat moderne Nazis, of wie dan ook, nog steeds allerlei activiteiten ontwikkelen op of onder de Zuidpool, maar frappant is wel dat het Thule gezelschap in hun tijd al melding maakte van de zogenoemde "Hohle Erde" theorie. Samengevat: dat er op Aarde op sommige plekken grote ondergrondse ruimtes waren, waar gewerkt werd aan een soort van ideale wereld, een zogenaamd "Shangri-La". Indien de huidige Werderbruders dezelfde zijn als de groepering die werd genoemd in diverse documenten in het muffige universiteitsarchief van Munchen en zij ècht kennis hebben van dit soort zaken, zijn ze natuurlijk een uiterst interessante groepering die nader onderzoek behoeft! Met dit alles is overigens niet gezegd dat "Die Werderbruder aus Groningen" aanhangers zijn van de Nazi-ideologie. Het enige aanwijsbare is dat ze spirituele- en esotherische interesses gemeen hebben met het voormalige "Thule Gesellschaft". Waarschijnlijk is dat de huidige generatie Werderbruders een club van vrienden betreft, nauwer met elkaar verweven dan vrienden of zelfs kameraden, daarom zich onderling Bruders noemend, die periodiek vele leuke, enerverende dingen ondernemen, waaraan door mensen uit de diverse "Circles" kan worden deelgenomen. Vaak kennen ze elkaar al jaren en hebben ze, volgens het via de Kamer van Koophandel, zoekmachines en internet-encyclopedia vrij opvraagbare document "Organisatie, Manifest en Reglement van de vereniging "Die Werderbruder aus Groningen", een gemeenschappelijke afkomst die elkaar bindt. Tot zover het spannende verhaal over de Werderbruders, dat dus valt na te lezen via de eerder genoemde link op het internet. De legende continues Bruders…

Eerstvolgende evenementen met deelname van Werderbruders:

Donderdagavond 2 november a.s. gaan Age, Ger, Bart en Pieter, aangevuld met Han Vos en Rogier Achterhof uit de "Second Circle", naar het concert van gitaarvirtuoos Walter Trout in de Oosterpoort. Kaarten hiervoor zijn al lang geleden door Ger via de zogenaamde cultuurladder besteld, maar vaak zijn dezelfde dag aan de kassa voor liefhebbers nog wel een aantal te verkrijgen. Na afloop zal onder het genot van een glaasje ranja en een sigaartje uiteraard worden nagebabbeld in café "De Kroeg van Klaas", gelegen om de hoek van de Oosterpoort. Ook daar is een ieder van ons die geen kaarten meer heeft kunnen bemachtigen uiteraard van harte welkom!

Verder gaf Jan op de terugweg van Bremen naar Groningen in de auto aan dat hij graag met ons zevenen een avondje Champions League voetbal wil plannen bij hem thuis, ergens in november of december. Berichtgeving hieromtrent volgt dus nog.

Aanrader voor alle Werderbruders is om nu alvast zaterdag 17 februari 2007 in je agenda te omcircelen als zijnde het verjaardagsfeest van "Der Glatze". Bart verwacht dan alle Inner Circle Bruders tezamen met hun partners in wonderschoon Rol! Dit illustere gezelschap zal nog worden aangevuld met familie en enige leden uit de "Second- en Third Circle" en wellicht een enkeling uit de "Fourth Circle".

Uiteraard volgt ergens in januari 2007 onze reeds gememoreerde jaarlijkse vergadermaaltijd en bestaan er in kringen van de Werderbruders nogal hoge verwachtingen in verband met een ware op handen zijnde gebeurtenis, namelijk het feit dat onze Bruder Age, Abraham gaat zien en er nu al geruchten rondgaan met betrekking tot een groot feest, ergens rond de 11e januari in het jaar des Heeren 2007, in het Land van (w)Eelde.

Tot de volgende Werderbruders-Nieuwsbrief!

© Copyright: "Die Werderbruder aus Groningen" (since 1992)

De Werderbruders Nieuwsbrief, 14e jaargang, nummer 4, Kerst 2006

Beste Bruders, i.v.m. Kerst hierbij een speciale, korte Werderbruders Nieuwsbrief.

De komende, nabije periode, zullen er een aantal "highlights" zijn voor ons. Om het overzicht enigszins te kunnen behouden, is het goed ze hier even te noemen:

Allereerst de 50e verjaring van onze Age. Hij wil dit tezamen met zijn Werderbruders (incl. partners) en zijn familie en overige bekenden vieren op zaterdag 20 januari a.s.

Vervolgens vindt op vrijdagavond 26 januari de jaarlijkse Werderbruders Vergadermaaltijd plaats. Zoals altijd, ook deze keer georganiseerd in café Boven Jan te Grunn. Tijdens deze copieuze maaltijd, zal de thuiswedstrijd van Werder Bremen gekozen worden welke we in (waarschijnlijk) april 2007 voornemens zijn te gaan bezoeken. Onlangs heeft de Inner Circle in unanimiteit besloten om de Second Circle uit te nodigen mee te gaan op onze voorjaarsreis naar Bremen. Rogier, Han, Joop en Hans T. hebben hiervan inmiddels per mail een uitnodiging ontvangen. Gelet op hun enthousiaste reacties, is de verwachting dat mits ze t.z.t. kunnen (april 2007), alle vier meegaan. We hebben dan dus 11 kaartjes nodig. Deze taak hebben we wederom toevertrouwd aan ons bestuurslid organisatorische zaken, Ger Helsma.

In de maand februari hoopt de veurzitter 47 jaren jong te worden. De exacte datum is 17 februari. Aangezien deze datum in 2007 op een zaterdag valt, heeft hij het plan opgevat er die bewuste zaterdagavond vanaf een uur of negen een mooi feest van te maken. Noteer ook deze datum dus alvast in jullie agenda`s.

Onze reis naar Londen is een jaartje uitgesteld en zal nu worden ondernomen in voorjaar 2008. Dit is gedaan i.v.m. de tegenvallende reis- en verblijfskosten. Daarom is per 1 januari 2007 het maandelijkse spaarbedrag verhoogd naar 25 euries per persoon. Te storten op het bij onze onvolprezen penningmeester Hansi in beheer zijnde Werderbruders bankrekeningnummer.

Met Hans heb ik 2 ideetjes besproken. Wellicht kunnen we dit in de toekomst eens gaan organiseren. Ten eerste denken we hierbij aan een zogenaamde "Werderbruders Familiedag". Een dag die je eenmaal in de zoveel jaar zou kunnen organiseren. Je kunt dan denken aan een gezellige dag t.b.v. alle Inner Circle leden, waarbij we tezamen met partners en kids bijvoorbeeld gaan bowlen en daarna lekker een hapje eten. Ik kwam op dit idee via een bekende van mij uit Rolde, die dit jaarlijks met zijn oude vriendenkring uit Norg (waar hij oorspronkelijk vandaan komt) onderneemt. Ze gaan dan in de zomer naar het Partycentrum Nooitgedacht (gelegen tussen Rolde en Grolloo) en gaan hier bowlen, eten en de kids kunnen zich er in de speeltuin met allerlei attributen, ook zeker geschikt voor de oudere kinderen, prima vermaken. Dit is echt een uitstekend vermaakcentrum! We zouden het eens met de Inner Circle kunnen proberen… Ten tweede zouden we bij goed weer een zogenaamde Germaanse voettocht door een heel mooi gedeelte van Drenthe kunnen ondernemen. We hebben dan o.a. de mogelijkheid te gaan wandelen naar de oude Germaanse offerplaats genaamd "De Bron". Zoals je wellicht weet zijn er in Drenthe nog vele overblijfselen uit de Germaanse tijd, die een bezoekje meer dan waard zijn. Het mooie is dat je deze wandeltocht net zo lang kunt maken als je zelf wilt. Als je er de lust en bijbehorende puf voor hebt, kun je vanaf Rolde, via Grolloo, Schoonloo en Schoonoord, zelfs helemaal doorlopen naar de Duitse grens. Het schijnt dat langs deze route ooit de oude zandweg naar het voormalig Pruisen liep. Het is net als met het Pieterpad, je kunt van deze route dus afzonderlijke etappes bewandelen. Ik heb al eens de ultra-korte versie gelopen, samen met Hilda en hond Bobby. Dit was vanuit ons huis in Rolde hooguit 7,5 kilometer wandelen en de natuur onderweg is prachtig! Het is in iets meer dan een uur goed te doen. Het lijkt me leuk dit eens te organiseren, maar ik vind wel dat we deze happening puur moeten voorbehouden aan de Inner Circle. Deze activiteit geeft immers een beetje onze Germaanse voorkeur aan en is lekker mystiek te noemenJ

Onlangs hebben Hans, Ger en ik het destijds bij de Kamer van Koophandel ingeleverde oprichtingsdocument betreffende onze organisatiestructuur, manifest en reglement van de vereniging "Die Werderbruder aus Groningen" ge-updated, zoals dat zo mooi heet. Dit was nodig vanwege de vele vrienden en bekenden die steeds nadrukkelijker op de deur van onze prachtige vereniging komen aankloppen. Via uitgebreidere statuten en aangescherpte regelgeving hebben we onze vereniging nu nog beter kunnen vastleggen en beschermen dan voorheen. De oorspronkelijke opbouw van onze vereniging in 5 circels, is vervangen door een opbouw in 7 circels. Hierdoor kun je in je vriendenkring een beter onderscheid aangeven in de mate van vriendschap middels een omschrijving in de woorden kameraden, vrienden, sympathisanten, bekenden en kennissen.van de Werderbruders. De mensen in de 7e circel noemen we gekscherend "Buitenstaanders" of "Outsiders". Uiteraard wordt in de Inner Circle onderling gesproken van Bruders…

Lees het meegestuurde document tijdens de vrije kerstdagen maar eens rustig door en bewaar het zorgvuldig. Het is in ieder geval goed dat ieder Inner Circle lid van de inhoud op de hoogte is. Alleen Inner Circle leden zitten in onze organisatie opbouw in een machtspositie en dus kan het wel handig zijn als je weet wat deze positie ongeveer inhoud. Uiteraard is het stuk hier en daar enigszins ludiek en mysterieus geschreven. Dit is gedaan om de mythe der Werderbruders een gedegen voortbestaan te garanderen. Allen alvast een hele fijne Kerst en dito Jaarwisseling toegewenst. De kerstsfeer indachtig, zou ik willen besluiten met: "Vergeet niet dat het Broederschap der Werderbruders ooit is ontstaan uit Vriendschap en dat deze Vriendschap de fundamentele eenheid is van onze vereniging!!"

Ciao,

Der Glatze

De Werderbruders Nieuwsbrief, 15e jaargang, nummer 1, maart 2007

Woordje vooraf van de veurzitter:

Beste Hansi, Age, Jan, Gert-Jan, Pieter, Han, Rogier, Joop en Hans:

Aangezien we voor het eerst in de geschiedenis van de Werderbruders behalve met de Inner Circle ook met de Second Circle naar Bremen gaan, wordt deze keer en wellicht voortaan iedere keer, "De Werderbruders Nieuwsbrief" behalve naar de Inner Circle ook naar de Second Circle leden gestuurd. De Second Circle zit immers heel dicht tegen de Inner Circle aan en bestaat uit Kameraden die regelmatig meedoen aan activiteiten van onze vereniging "Die Werderbruder aus Groningen". Door middel van deze nieuwsbrief blijft ook de Second Circle prima op de hoogte van al onze activiteiten en evenementen. Na de Inner Circle is de Second Circle de belangrijkste cirkel van onze vereniging, die in totaal uit zeven cirkels bestaat. Het hoe en waarom van deze cirkelvormige opbouw van onze vereniging is terug te lezen in het bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde document Organisatie, Manifest en Reglement van de vereniging "Die Werderbruder aus Groningen". Dit document is in het bezit van alle Inner Circle leden. Indien er Second Circle leden zijn die van dit document ook graag meer kennis willen hebben, meldt dit dan even bij mij, dan zorg ik ervoor dat jullie ook een exemplaar ontvangen. In feite is de Second Circle de kweekvijver voor de Inner Circle en hopen we op een steeds dichter toegroeien van de Second Circle naar de Inner Circle. Een vereniging moet immers een gezonde groeiambitie hebben… Wij willen als Inner Circle dit groeien dan ook bevorderen, maar wel met de voet op de rem, zodat het door ons in 16 jaar zo zorgvuldig opgebouwde unieke karakter van de Werderbruders, bewaakt en bewaard blijft! Als extra informatie voor de Second Circle: deze nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal. Dat is althans het streven, maar er moet natuurlijk wel voldoende nieuws zijn… en daar kunnen jullie mede voor zorgen! Elke inbreng van copy is welkom, als het maar enigszins gerelateerd is aan de Werderbruders vereniging en al haar bezigheden.

Op 21 april a.s. is het dus eindelijk zo ver. De Inner Circle en de Second Circle gaan dan gezamenlijk de wedstrijd Werder Bremen – Alemannia Aachen bezoeken. Er is vooraf aan deze wedstrijd inmiddels een tafel voor 9 personen gereserveerd bij Achim`s Beckshaus in Bremen. We worden zaterdag 21 april rond 13:00 Uhr erwartet. Vanaf half een houden ze in ieder geval de tafel al vrij voor ons! Hans en Pieter hebben aangeboden die dag voor chauffeur te willen spelen (met in de ene auto een bezetting van 5 personen en in de andere auto 4). Hans heeft ons uitgenodigd bij hem thuis rond de klok van half tien `s ochtends te verzamelen. Het adres van Hans is: Borgstukken 8, 9761 LA, in Het Land van (W)Eelde. Koffie en gevulde koeken zullen hier de start zijn van (wederom) een dagje sehr viel Spaß! Hans heeft jullie inmiddels via de mail een routebeschrijving gestuurd. Het verdere programma voor die dag ziet er als volgt uit: Vertrek vanaf Hans zijn huis rond 10:15 uur, aankomst Bremen rond de klok van 12:15 uur. Mijn voorstel is om de auto`s weer te parkeren bij het ons zo bekende Rembertihotel, waar we in het najaar tijdens de Bremer Freimarkt altijd overnachten. Daar is meestal genoeg plek om te parkeren en daarvandaan is het goed te belopen naar de Alte Innenstadt, waar Achim`s Beckshaus is gevestigd. Circa 13:00 uur eten en drinken (jawel...) Tegen 14:30 uur zoeken we ons luxe en gratis vervoermiddel op: de onvolprezen Bremer Tram! Aankomst bij het indrukwekkende Weserstadion staat gepland voor 15:00 uur, we kunnen dan in alle rust de 9 gereserveerde kaartjes bij de hiervoor bestemde balie ophalen. Zij die dit willen, kunnen daarna nog een blik werpen in de Fanshop van Werder Bremen, onder de tribunes van de beruchte Ostkurve. Aanvang Werder Bremen - Alemannia Aachen is om 15:30 uur. Einde wedstrijd: circa 17:15 uur. Daarna heißt es: "Auf los geht`s los!!!" Abreisezeit richtung Groningen ist wie immer unbestimmt und ohne gewahr... :-) (maar een ieder wordt keurig bij huis afgezet!) Helaas heeft Hans Tepper aangegeven onze reis naar Bremen te moeten missen i.v.m. een reeds gepland familie-uitje, maar hij sprak de hoop uit in de toekomst heel graag een andere keer mee te willen naar een wedstrijd van Werder Bremen, georganiseerd onder auspiciën van onze Werderbruders-vereniging.

Overige activiteiten t.b.v. de Inner Circle voor de korte termijn:

Onze penningmeester Hans Meijer wil graag, in navolging van de avondjes voetbal kijken in Hoogkerk bei Der Jann, een kwartfinale wedstrijd van de CL met ons bij hem thuis gaan bekijken. Dit wordt de wedstrijd PSV-Liverpool, op dinsdagavond 3 april a.s. Jullie hebben allemaal via de mail een routebeschrijving ontvangen m.b.t. het adres van Hans. Dit heuglijk samenzijn gaat dus nog plaatsvinden voor onze reis naar Bremen! Al eerder had Pieter aangegeven dat we de finale van de CL in mei, bij hem thuis gaan bekijken. Deze finale zal plaats vinden op Hilda`s verjaardag, 23 mei a.s. Ik moet dus nog maar ff zien hoe ik dit "zu Hause" ga verkopen! Maar gelukkig is het op een woensdagavond en door de week vieren wij meestal geen verjaardagen… Boek deze fantastische Werderbruders activiteiten dus alvast in jullie agenda`s mannen!

Verslag bezoek aan concert Cuby and the Blizzards in de Oosterpoort te Groningen:

Op zaterdag 24 februari j.l. gingen een aantal Werderbruders naar het concert van Cuby and the Blizzards in de Oosterpoort te Groningen. Vaak gaan Pieter, Han en Rogier ook mee, alleen waren zij alle drie nu verhinderd, Pieter i.v.m. zijn verjaardag, Han vanwege een verblijf op Aruba en Rogier doordat hij op de lange latten stond. Ook Ger zijn voormalige buurman Renny wil hieraan nog wel eens deelnemen. De vorige keer hebben we zelfs Jan mogen begroeten bij het optreden van Walter Trout. Alleen vond Jan de muziek wel heel erg hard staan... Hij heeft samen met Han in de foyer genoten van een paar biertjes. Han had namelijk nog last van piep in zijn oren vanwege een vlak daarvoor door hem bezocht optreden van de onvolprezen band Normaal. Han had zich tijdens dit concert nogal tactisch opgesteld: vlak voor een geluidsbox! Deze muziek-activiteiten waaraan regelmatig door Werderbruders uit de diverse Circles wordt deelgenomen, is altijd een prima gelegenheid om na genoten te hebben van fantastische muziek, een uiterst gezellige na-drink te hebben in "De Kroeg van Klaas". Helaas moest ik bij dit laatste onderdeel deze keer verstek laten gaan. Ik had Pieter beloofd nog een borrel te komen drinken n.a.v. zijn verjaardag. Hij heeft verder niet zoveel aan zijn verjaardag willen doen, alleen "en petit commitee" met familie en een paar vrienden even gezellig een paar glazen ranja bij hem thuis drinken. Was heel leuk overigens! Van Age en Ger begreep ik dat het bij "Klaas" ook nog heel gezellig was geweest en dat zij er zelf om een uur of 3 `s nachts het licht hebben uitgedaan…Het concert vond trouwens plaats in de kleine zaal van de Oosterpoort en met name na de pauze waren Harry en zijn mannen enorm op dreef. Na de pauze verschenen er drie blazers op het podium, hierdoor ging de zaak nog meer swingen. De mannen hadden er zichtbaar en gelukkig daardoor ook hoorbaar zin in! Persoonlijk vond ik de afsluiter, het nummer "Windows of my eyes", er uit springen. Vooral de afwisseling van orgel en gitaar zijn in dit nummer prachtig. Vele Werderbruders zullen in het Pinksterweekeinde aanwezig zijn bij het Homecoming concert van Cuby in Grolloo. Harry en zijn mannen treden dan op in de zaal van café Hofsteenge. C+B doet hier altijd extra De tenten van de Werderbruders zullen dan worden opgeslagen op camping De Berenkuil. Het eerstvolgende muziek-evenement staat echter reeds gepland voor vrijdagavond 16 maart, wanneer de Golden Earring naar de Oosterpoort komt. Zoals het er nu naar uitziet gaan we daar in ieder geval naartoe met Age, Han, Ger en ikzelf. Wellicht doen Pieter en Rogier ook nog een gooi naar resterende kaarten. Hierbij een tip voor de overige liefhebbers: als je op de dag zelf met de kassa van de Oosterpoort belt, hebben ze vaak nog wel een paar kaartjes over vanwege mensen die op het laatste moment niet kunnen, ziek zijn, etc.

Wandelactiviteit in voorjaar of zomer:

Komend voorjaar of zomer ben ik van plan alle Werderbruders die hierin geïnteresseerd zijn uit te nodigen voor een wandeltocht hier vlakbij in de buurt van Rolde. Het betreft een tocht langs een oud Germaans voetpad, dat door de natuur-historische vereniging Oud-Drenthe wordt gepromoot als een zogenaamd "ommetje". Alles zal dan in bloei staan en je zult dus afwisselend kunnen genieten van heidevelden, vennetjes en oude zandpaden met heuse karresporen. Je komt onderweg o.a. uitkijktorens tegen voor jagers en vogel-liefhebbers. Je klimt langs een trappetje een meter of zes, zeven omhoog en kan dan prachtig over de velden uitkijken. We zullen dus zeker verrekijkers gaan meenemen! Ik zal tevens een koel-rugzak meebrengen gevuld met biertjes en andere lekkernij, zodat we onderweg een paar keer kunnen stoppen op hele mooie historische plekken. Ik zal dan uitleg geven wat ik van die halteplaatsen weet. Zo zullen we ondermeer stoppen bij een oude Germaanse offerplaats waarover leuke details te vertellen zijn. De wandeling duurt circa 1,5 uur, maar afhankelijk van de duur van de stops onderweg, is natuurlijk niet exact te zeggen hoe laat we weer bij mijn huis zullen zijn. Het lijkt mij een uitstekend plan als Jan onderweg de rugzak draagt, is een prima oefening voor hem en bijzonder goed voor de conditie!J Zelf loop ik deze langere ronde af en toe met onze hond Bobby. Hij zal ons ook deze keer graag de weg wijzen! Na afloop bij mij thuis gaan we dan gezamenlijk de maaltijd gebruiken, of bestellen, hahaha. Denk aan pizza, chinees of patat. Er is in Rolde zoveel te verkrijgen… Indien het weer wil meewerken kan er bij mij in de tuin na afloop worden nageborreld (en anders doen we dat binnen). Maar gelet op de opwarming van de Aarde zal het met dat weer wel goed komen! T.z.t. zal ik hiertoe een oproep via de mail doen, zodat zij die geïnteresseerd zijn zich hiervoor kunnen opgeven. Deze uitnodiging zal behalve voor de Inner Circle alleen gelden voor de leden van de Second- en de Third Circle. Deze activiteit "an sich" past natuurlijk prima bij het "Germaanse" karakter van onze vereniging ;-)

Nawoord van de secretoaris:

De kop is er bij deze weer af, wat betreft onze nieuwsbrieven. Terwijl ik dit schrijf, ontluikt het voorjaar en daarmee wellicht ook onze dorst naar de komende Werderbruders-activiteiten. Velen van ons hebben een hectische periode achter de rug, of zitten er middenin. Veelal betreft het werk-gerelateerde perikelen. Een goed moment om nog eens te refereren aan ons unieke Broederschap. De Werderbruders zijn ooit ontstaan vanuit Vriendschap en juist deze Vriendschap is de fundamentele eenheid van de Werderbruders. Niet voor niets is één van de eerst genoemde zinnen m.b.t. regels en voorwaarden, zoals beschreven in ons reeds eerder genoemde document Organisatie, Manifest en Reglement: "Werderbruders staan indien nodig, dag en nacht voor elkaar klaar en weten elkaar altijd te vinden!" Ondanks alles gaan we in 2007 met z`n allen weer voor een fantastisch Werderbruders jaar!

Ciao!

Der Glatze

De Werderbruders Nieuwsbrief, 15e jaargang, nummer 2, juni 2007

Woordje vooraf van de "veurzitter":

Beste Hansi, Age, Jan, Gert-Jan, Pieter, Han, Rogier, Joop, Hans T. en Ger: Het is voor de leukste en meest hechte Vriendenclub van Nederland en Omstreken alweer tijd voor de 2e Werderbruders Nieuwsbrief van dit jaar. Er is veel gebeurd, zowel met de Werderbruders als groep, als per individu. De Werderbruders zijn voor het eerst in haar bestaan met de Inner Circle en de Second Circle gezamenlijk naar Bremen geweest. Helaas was alleen Hans Tepper, i.v.m. familie verplichtingen van "de koude kant", verhinderd. We konden weliswaar niet allemaal bij elkaar zitten maar zaten 2 aan 2 verdeeld over 2 vakken in het Weser Stadion. We hebben Werder Bremen met 3-1 zien winnen van Allemannia Aachen. Uiteraard hebben we ons na afloop prima vermaakt in de kroegjes rond het stadion en vervolgens in de Ierse pub en daarna in de Sinatra bar. Ons is aangeraden de volgende keer ook maar eens een kijkje te nemen in de disco tegenover Sinatra`s, aan de andere kant van de Remberti Ring. Ik zoek nog wel ff uit op internet hoe deze kroeg precies heet, schijnt echt de moeite waard te zijn… Kunnen we weer even heerlijk met elkaar, allen tegelijk, op de dansvloer staan. Wat een perfecte teambuilding is dat toch!

Verder staan er voor de komende tijd weer wat leuke uitjes op het programma waaraan door diverse Werderbruders wordt deelgenomen.

Zo gaan Hans M., Age, Pieter en Bart woensdagavond 13 juni naar jong Nederland - jong Portugal, een wedstrijd die in het kader van het EK voetbal onder 21 jaar, wordt gespeeld in de Euroborg. De uitslag is jullie al bekend als je deze Nieuwsbrief onder ogen krijgt.

Na de zomer, in het nieuwe theater seizoen, zijn er een aantal muziekevenementen in De Oosterpoort waaraan in verschillende Werderbruders bezettingen zal worden deelgenomen. Woensdag 3 oktober a.s. treden bijvoorbeeld de boys uit het Haagse, de Golden Earring, op. Ger Helsma heeft voor zowel de voetbalwedstrijd van jong Oranje als voor de diverse muziekoptredens de kaartjes verzorgd. Alle lof voor Ger in deze! Hopelijk mogen we Ger binnenkort weer in de Second Circle van ons illustere gezelschap begroeten. Tussen de regels door geeft hij er blijk van de contacten met de Werderbruders enigszins te missen. Zoals Ger onlangs zei, had hij o.a. via ons onvolprezen Broederschap nog geregeld contact met ex-collega`s en bleef hij mede hierdoor op de hoogte van de vele ontwikkelingen en perikelen rond Menzis. Een Inner Circle-schap zit er misschien nog niet in, maar ik zou het persoonlijk heel leuk vinden als we Ger op niet al te lange termijn weer mogen verwelkomen bij de Second Circle. Hierdoor kan hij ook weer wat meer aan activiteiten van onze vereniging deelnemen. Gelukkig doet hij volop mee aan onze muziekactiviteiten en is hij daarin zelfs een van de grote inspirators. In overleg met Ger ontvangt hij hierbij deze Werderbruders Nieuwsbrief, zodat hij een beetje op de hoogte blijft van al het nieuws en de vele ontwikkelingen. Hopelijk gaan er in de toekomst meer mensen aan de poort van de Second Circle kloppen. Of weten ze zich in ieder geval zodanig te manifesteren dat ze serieuze Second Circle kandidaten worden. Ik denk dan aan mensen uit de Third Circle zoals bijvoorbeeld Harry Nieland, Bruno Tap en Henk Hoveling. Ik zou dat in ieder geval van harte toejuichen, een gezonde groeiambitie is zeer belangrijk voor een vereniging en het voorkomt dat het een ingeslapen oude mannen club wordt!

Uiteraard staat ons in de 2e helft van oktober weer een heel leuk uitje te wachten, namelijk het grootste volksfeest van Noord Duitsland de Bremer Freimarkt, met daarbij eveneens een thuiswedstrijd van Werder Bremen in het verschiet. Na de zomer, zodra het wedstrijdschema bekend is, zullen we z.s.m. in onderling overleg een datum gaan prikken!

Zoals ik al schreef is er in de afgelopen periode individueel gezien ook veel memorabels gebeurd. Zo zijn een aantal Werderbruders van baan "gehopt". Bart is per 1 februari van ICT bedrijf Vertis naar Centric IT Solutions gegaan; Pieter is per 1 maart van Farmacie (RUG) naar Syncom, de buurman van Vertis op het Zernike Park, vertrokken en Gert-Jan is sinds 1 mei overgestapt van Menzis naar de Welten Groep. Sinds kort is Gert-Jan via deze Welten Groep voor een half jaar gedetacheerd werkzaam bij de Europeesche Verzekeringen in Amsterdam Z.O. Uit persoonlijke ervaring kan ik je vertellen dat voor dit alles toch wel enige moed nodig is en het brengt bij tijd en wijle behoorlijke veranderingen teweeg in je privé situatie. Van alle Werderbruders uit de Inner Circle rest er nu nog slechts 1 (Bruder Spanemann) die werkzaam is bij een van de banden die ons van oorsprong bindt, het bedrijf Menzis. Echter, laten we een ding bij al deze transferperikelen niet vergeten: Werderbruders zijn we en Werderbruders blijven we, voor het leven!!!

Verslag van het Home-Coming concert van Cuby and the Blizzards in Grolloo:

Zoals ieder jaar met Pinksteren was het ook dit Pinksterweekend weer zover: het zogenaamde Home-Coming concert van C+B in zaal Hofsteenge te Grolloo. Dit is de plek waar het ooit, ruim veertig jaar geleden, is begonnen voor C+B. Elk jaar wordt hier op de zaterdagavond van het Pinksterweekeinde de fanclubavond georganiseerd. Uiteraard waren er Werderbruders uit de diverse Circels, als muziekliefhebbers pur sang, bij deze happening vertegenwoordigd. Pieter was er met broer Hans en broer Jack, die wederom zijn zwager Abel had meegenomen. Ook ons bestuur, in de personen van Hansi en Bart, was aanwezig, evenals Mark, Cindy en Hilda. Henk de Groot was ook van de partij. Al met al dus een gemêleerd gezelschap bluesliefhebbers. In het voorprogramma zat Ralph de Jong, de Angry Young Man van de blues in The Lowlands. Daarna begonnen Harry en zijn mannen op tijd met hun sessie, zo rond de klok van 22.00 uur gingen ze "los". Het klonk weer als vanouds, waarbij mij opviel dat Harry zijn stem met de jaren meer doorleeft gaat klinken en daarmee voor de blues nog steeds geschikter wordt. Wat ik wel een behoorlijke domper vond was dat ze maar 1 toegift speelden: "Windows Of My Eyes" en dat Harry ook nauwelijks met het publiek sprak. In voorgaande jaren was dat wel anders. Hij begroette dan vele bekenden uit het publiek en vertelde tussen de nummers door leuke anekdotes. Na afloop hebben we hem en zijn bandleden helaas ook niet mogen begroeten in de kroeg. Vroeger wilden ze zich daar graag mengen onder het kroegvolk… Bijzonder jammer! Uitgerekend op de fanclubavond in Grolloo zou je iets extra`s mogen verwachten. Als ik Harry bij de slijter in het dorp tegenkom, zal ik hem er zeker over aanspreken. Ik heb als oprecht en kritisch fan van deze minpuntjes eveneens melding gemaakt in het gastenboek op de website van C+B. Overigens hebben wij ons na het concert van C+B van de zaal verplaatst naar de kroeg, waar we heerlijk hebben staan swingen op een driemansformatie die we minstens zo goed vonden als Harry en zijn mannen! Het bleef die nacht zeker nog tot ruim na half vier erg onrustig in landelijk en lommerrijk Grolloo, waar ik overigens deze keer stamgast Egbert Streuer heb gemist… Of zou hij misschien nog een rekeningetje hebben openstaan?

Overige mededelingen en nawoord van de "secretoaris":

Van onze penningmeester Hansi begreep ik dat hij binnenkort weer met een overzicht komt van de betalingen t.b.v. onze Inner Circle voetbalreis naar Engeland, in voorjaar 2008.

Tevens staan de vakanties alweer bijna voor de deur. Wij hebben in ieder geval een reisje naar Playa`d Aro in Spanje gepland van 8 t/m 28 juli a.s. We zullen daar weer camping Calagogo aandoen, waar we 4 jaar geleden ook tot volle tevredenheid hebben verbleven.

Helaas heeft ons ook een droevig bericht bereikt, namelijk dat Rogier`s moeder is overleden. Rogier en familie: heel veel sterkte toegewenst bij dit grote verlies. Als we, het Werderbruders-gevoel indachtig, iets voor jullie kunnen doen, horen we dat graag.

Een mededeling van een geheel andere teneur betreft een feestje bij Gert-Jan in Aduard, dat hij ergens in augustus overweegt te geven, vanwege het heugelijke feit dat hij op 13 mei jl. de memorabele leeftijd van 40 jaar heeft bereikt. Van Bruder Vliekkos begreep ik dat hij ons hierover tijdig zal berichten. Gert-Jan, Bruder, het leven begint bij veertig, dat zul je nog beleven!

Petra, de vrouw van Werderbruder Pieter, bij ons allen beter bekend als Don Pedro, heeft een tijdje terug het initiatief genomen om de vrouwen van alle Inner Circle leden uit te nodigen gezamenlijk een hapje te gaan eten in de stad en een leuke avond te hebben. Dit gaat plaats vinden (of heeft als jullie dit lezen inmiddels plaats gevonden) op donderdag 14 juni in d`Ouwe Brandweer op het Zuuderdaip te Grunn. Hulde voor dit geweldige initiatief van Petra! Kunnen ze even lekker over ons roddelen J . Het zal de onderlinge banden binnen onze vereniging alleen maar hechter maken. Inmiddels heb ik horen fluisteren dat de dames zich al gekscherend de Werdersisters noemen…

Er blijft wat mij betreft nog 1 vraag uitstaan, ik heb er al eens eerder melding van gedaan: indien er behoefte bestaat om samen met mij en hond Bobby binnenkort eens het Germaanse voetpad te bewandelen, dat vlakbij mijn huis in Rolde begint, dan hoor ik dit graag. Deze route voert door een prachtig stuk Drentse natuur! We zullen dan een datum plannen die iedereen schikt.

Rest mij jullie allen bij deze alvast een hele fijne vakantie toe te wensen. Geniet er van, het zal je goed doen. ERHOLE DICH!

Ciao,

Der Glatze