Note van het bestuur:

Bijgaande tekst, prijsgegeven aan de openbaarheid, is afkomstig uit ons geheime verenigingsdossier "Historie Heden en Toekomst van de vereniging Die Werderbrüder aus Groningen". Het is ten voordele van de maatschappij bedoeld om een tipje van de sluier m.b.t. onze meer geheime activiteiten te lichten. Hieraan ontlenen we ons bestaansrecht en formuleren we onze doelstelling:

"Die Werderbrüder aus Groningen" is ooit als een verzameling van vrienden ontstaan om het begrip Vriend- en Kameraadschap te verheffen. Deze Kameraadschap is de fundamentele eenheid van de Werderbruders! Als groep ondernemen we vele enerverende activiteiten. Bekendste bezigheid is het bezoeken van voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland, met name van FC Groningen en Werder Bremen. Echter, we zijn niet zomaar een Vriendenclub of Fanclub te noemen. Werderbruders vormen als Broederschap een hecht Genootschap, slechts toegankelijk na ballotage (zie hiervoor de pagina "Manifest" op deze website). Werderbruders zijn de moderne Tempeliers. Ware soldaten die als één van de laatste zelfstandig opererende `Thule cellen` over normen en waarden waken. Door onze `Germaanse roots` beschikken we over geheime spirituele- en religieuze kennis. We kennen o.a. de kracht van de `Germaanse regendans` en het 's-ochtends in alle vroegte op de hei `witte wijven snuiven`, een oude Germaanse rite, feitelijk een voorloper van het huidige dauwtrappen. Echter, we hebben ook kennis van zaken als de `tweestoffelijkheid` van elk levend wezen en biologisch organisme. Over het begrip tweestoffelijkheid kunnen we iets nader ingaan middels een artikel op de pagina "Overig". Als één van de laatste overlevende Germaanse Broederschappen is ons dit soort kennis vanuit de Oudheid en via de elders op deze website aangehaalde geheime oude Germaanse offerplaats "De Bron" doorgegeven. We zien dit als het hoogste goed en als onze edele plicht deze kennis te bewaren en bewaken en als de tijd daarvoor rijp is door te geven aan de doorstromende leden van de Werderbruders Juniorclub. We beschikken over een internationaal netwerk dat ons verbind met zowel openbare- als niet openbare organisaties en verenigingen. Ook de niet openbare organisaties en verenigingen waarmee wij wereldwijd contacten onderhouden, hebben allemaal als belangrijkste intentie een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van moeder Aarde en de mensheid te leveren. In de maatschappij willen we vooral het goede voorbeeld geven, zowel als groep als op het persoonlijk vlak en hopen hierbij dat een goed voorbeeld geven, goed volgen doet. De diepste wens is een gestage groei van onze vereniging tot een ooit brede maatschappelijke, culturele stroming. Feitelijk is het Werderbruder gevoel `een manier van leven`. Het dragen van ons verenigingsshirt wordt daarom als een grote eer en een bijzonder voorrecht beschouwd. Niet iedereen kan zich zomaar hullen in het verenigingsshirt der Werderbruders. Het onlosmakelijk aan de vereniging verbonden shirt moet je verdienen. Alleen Werderbruders der Inner Circle, Second Circle en Third Circle zijn gerechtigd het verenigingsshirt met bijbehorende tekens te dragen.

Het bestuur van de vereniging "Die Werderbrüder aus Groningen" bestaat uit:

Bart de Glint, voorzitter, tevens webmaster

Hans Tepper, vice-voorzitter, tevens cultuurbewaker

Age Spaan, penningmeester

Pieter Tepper, secretaris

Han Vos, coördinator muzikale- en culturele activiteiten

Rogier Achterhof, coördinator sportieve activiteiten

De vereniging Die Werderbrüder aus Groningen wil binnen haar grenzen zo transparant mogelijk opereren en is via het bestuur altijd en graag bereid tot het geven van nadere informatie omtrent al onze activiteiten en evenementen. Ook staan we via ons gastenboek en onderstaand e-mailadres + telefoonnummer bijzonder open voor onze vereniging en vriendenclub betreffende bijdragen. Contactpersonen voor fanclubs, verenigingen, media, pers en overige geïnteresseerden en instanties zijn in de eerste plaats onze voorzitter en vice-voorzitter, zie foto hieronder: Bart links en Hans rechts.

We zijn bereikbaar via E-mail: jesyou@home.nl

                              Tel.:    +31(0)651598769